Contact Us  联系方式
客户24小时服务热线
4000-222-818
电 话:+86-760-22236388
传 真:+86-760-22236399
王 生:+86-152 20868699
邮 箱:sintd@sintd.com
地 址:中山市小榄镇小榄工业大道北3号
 
客户留言
 
留言类别:
*
标题:
 
留言内容:
* 已输入字符:0
小于等于500字符
留言人:
 
小于等于20个字符(包括A-Z、a-z、0-9、汉字、不含特殊字符)
性别:
 
您的邮箱:
 
示例:example@mail.com
手机号码:
 
由数字、“+”、中横杠“-”组成,最大允许20个字符
联系电话:
 
小于等于32个字符(包含0-9、-、(、)、顿号)
所在地区:
 
联系地址:
 
验证码:
   

Copyright ©2013 Design By 300.cn 粤ICP389652 |电话:0760-22236388 传真:0760-22236399